Nieuws Nieuws

Ander Nieuws 14 november 2021

De terugkeer van markt-afval

De marktkramen zijn in september weer teruggekeerd langs de grachten van de Nieuwe Rijn en helaas merken we dit ook aan het afval in de gracht. Van witte plastic tasjes en kratjes van de groenteboer tot heel veel grote piepschuimen bakken van de visboer....

Een lange tijd kwamen we op onze route bijna geen afval van de markt in Leiden tegen. Maar helaas is het sinds de markt is teruggekeerd naar de Nieuwe Rijn en de kramen weer langs de gracht staan, het bijna weer elke week raak. Zeker zondag 7 november hadden we een schrikbarende hoeveelheid piepschuim van de viskramen. Hieronder zie je de totale opbrengst, aan alleen al piepschuim. Een flinke buit dus! Piepschuim staat erom bekend dat het snel afbreekt en helaas zagen we al heel veel kleine piepschuimkorrels drijven waar niet tegen op te ruimen valt.

We hebben deze vondst teruggekoppeld aan de handhavers van de gemeente Leiden. Zij gaven aan dit verder op te pakken en de marktmeester hierop aan te spreken. Op hun aanraden hebben we de weken erna ook meldingen bij de gemeente Leiden gedaan van het markt-afval dat we vonden.

De derde zondag na de eerste melding was het probleem van ronddrijvende piepschuimbakken opgelost! De viskramen waren verplaatst, wat we konden afleiden uit de gele borden die we wel nog aantroffen, om mensen in de richting van de nieuwe locatie te sturen. Daarnaast had vrijwilliger Edward de kramen ook op een andere locatie gezien tijdens de marktdag. We hopen dat dit een blijvende verandering is, dat scheelt al een hoop afval.

illustration

Nieuws